Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbacka.sk spravuje Obec Bačka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bačka

Adresa:
Obecný úrad Bačka
Hlavná 130
076 84 Leles

IČO: 00331279

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín 
Počet obyvateľov: 608
Rozloha: 957 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1214

Všeobecné informácie: obecbacka130@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
+421905233874,+421 56 6282 251

Kompetencie:
Obec Bačka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bačka je zriadený na Miestnom úrade vXXXXXXXX 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk