História

Prvá písomná zmienka o obci Bačka sa datuje do roku 1214, kedy sa nazývala Becheka. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1299 je písomne doložený názov Bachka, z roku 1323 Buchka, z roku 1332 Bachka, z roku 1808 Báčka. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Bacska. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Kráľovský Chlmec, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Trebišov, kraj Východoslovenský. Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec je doložená v roku 1214, keď už bola vyvinutou dedinou. Patrila tamojším zemanom Bocskayovcom až do roku 1660. V roku 1557 bolo v obci 5 port, v roku 1715 bolo 10 obývaných a 12 opustených domácností, v roku 1787 sa uvádzajú niekoľkí zemepáni, 58 domov a 380 obyvateľov. V roku 1828 mala obec 71 domov a 528 obyvateľov. V roku 1880 – 1910 sa mnohí vysťahovali. V 19. storočí tu mali majetky rodiny Pásztorovcov a Weinbergerovcov. Za 1. ČSR ( Československej republiky ) bola poľnohospodárskou obcou. V roku 1938 – 1944 bola pripojená k Maďarsku. Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť.